Osteopathie en Pijn.  

 De osteopathie is een een holistische en autonome discipline, met zijn eigen onderzoeks- en werkterrein.
De Academie voor Osteopathie van België definieert osteopathie als volgt: 'De osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen.'
De osteopathie is een 'kunde', die een zekere pedagogie, een studie en een kennis van de zogenaamde 'basis'wetenschappen vereist.
In deze optiek maakt de zo objectief mogelijke evaluatie van de efficiëntie, waarmee pijn door osteopathie aangepakt wordt, integraal deel uit van de holistische benaderingswijze die kenmerkend is voor osteopathie, ook al omdat pijn een van de vaakst voorkomende beweegredenen is om een osteopaat te consulteren.

 

auteur/bron : Michel Hélin,Voorzitter van de Belgische Vereniging voor Osteopathie   |   verschenen op : 09-03-2005  |